Tạo Crontab chạy Cronjob bằng giao diện đồ họa
+ Bạn có thể đặt chính xác từng phút, giờ, ngày, thứ, tháng cho lệnh của bạn chạy trong cronjob
+ Sau khi đặt xong, bạn copy crontab dưới
+ Chạy Cronjob bằng lệnh: echo '* * * * * /duong_dan_toi_script' | crontab -

Điền lệnh hoặc Script cần thực hiện trong Cronjob

Phút

*
Giờ

*
Ngày trong tháng

*


Tháng

*Chọn ngày trong tuần

*VPSSIM.VN - VPSSIM
@ 2014 by VPSSIM.VN - Việt hóa từ corntab